1.1.1 - Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen
  Aanslagjaar 2013
Toestand op 31.12.2013
Aanslagjaar 2014
Toestand op 31.12.2014
Aanslagjaar 2015
Toestand op 31.12.2015
PB loontrekkers 6.016.891 5.980.154 5.982.127
PB bedrijfsleiders 294.867 309.733 308.787
PB zelfstandigen 518.580 547.118 629.662
Totaal PB1 6.830.338 6.837.005 6.920.576
VenB2 510.812 510.263 510.638
BNI natuurlijke personen 74.612 80.973 77.955
BNI vennootschappen2 9.973 8.799 11.301
RPB2 94.989 101.469 104.548

1In de personenbelasting (PB) komt een belastingplichtige overeen met een te behandelen aangifte. Een gezamenlijke aangifte komt dus overeen met een belastingplichtige.

2 In 2014 werd de nieuwe toepassing Biztax in gebruik genomen voor de behandeling van de aangiften. Sinds het aanslagjaar 2014 worden alle aangiften VenB, RPB en BNI-ven via Biztax behandeld. De juiste statistische gegevens voor het aanslagjaar 2014 zijn achteraf opgehaald. Daardoor zijn ook de problemen voor het ophalen van de statistische gegevens, die zich stelden bij de start van de nieuwe toepassing, opgelost. Zo hebben we in het jaarverslag 2015 de gegevens over Biztax over het aanslagjaar 2014, zoals ze opgenomen waren in het jaarverslag 2014, verbeterd.