1.1.10 - Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal

Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal
  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Elektronische periodieke aangiften via Intervat1 3.376.664 3.403.147 3.394.334
Gescande papieren periodieke aangiften 49.299 49.140 39.963
Papieren periodieke aangiften manueel geïncodeerd via STIR-btw2 46.875 46.589 41.505
Totaal aantal periodieke aangiften 3.472.838 3.498.876 3.475.802

1 Intervat is de toepassing waarmee btw-plichtigen hun btw-aangiften elektronisch kunnen indienen.

2 STIR-btw is de interne toepassing om btw-aangiften die ingediend werden via Intervat, gescand of manueel in de toepassing ingegeven werden, te beheren en te behandelen.

3Voor deze tabel: de aangiften zijn de ingediende maandelijkse en trimestriële aangiften.