1.1.12 - Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling (art. 42, § 3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten

Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstellingen (art. 42 § 3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten
Soorten gebruik Soorten aankopen   2013 2014 2015
Officieel gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.450 4.235 4.239
Bedrag van de aankopen zonder btw €12.570.422 € 15.736.459 € 13.712.514
Doorlopende leveringen2 692 59 *
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 1.873 1.785 1.716
bedrag van de aankopen zonder btw4 € 33.481.519 € 12.380.287 € 10.321.319
Ontslag van visum - Aankopen in België3 Aantal meegedeelde transacties 24.320 27.331 33.273
Bedrag van de aankopen zonder btw € 207.037.988 € 242.448.076 € 530.374.773
Ontslag van visum - Aankopen in een andere EU-lidstaat3 Aantal meegedeelde transacties 5.944 6.205 9.504
Bedrag van de aankopen zonder btw € 602.423.412 € 325.898.285 € 405.808.641
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties   1.324 2.680
Bedrag van de aankopen zonder btw   € 771.614 € 4.010.093
Persoonlijk gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.694 4.541 4.280
Bedrag van de aankopen zonder btw € 13.562.447 € 12.042.149 € 13.177.277
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 6.467 6.443 5.980
Bedrag van de aankopen zonder btw € 11.427.843 € 12.696.637 € 13.669.016
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties   17.533 18.631
Bedrag van de aankopen zonder btw   € 9.514.720 € 10.608.765
VATVEE Aankopen in een andere lidstaat6 Aantal meegedeelde transacties   11 0
Bedrag van de aankopen zonder btw   € 10.548 0
Officieel en persoonlijk gebruik Aankopen van brandstof in België voor motorvoertuigen5 Levering van brandstoffen voor motorvoertuigen - gevalideerde transacties 131.774 174.627 173.771
Bedrag van de aankopen zonder btw en accijnzen € 8.831.956 € 11.160.300 € 9.743.775
Totaal alle soorten gebruik Totaal aantal gevalideerde documenten en transacties 180.214 244.094 254.074
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in België € 242.002.813 € 291.673.318 € 581.627.197
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in andere EU-lidstaat € 647.332.775 € 350.985.757 € 429.798.976

1 Voor de 'Aankopen in België' zijn gegevens beschikbaar van de aankopen door buitenlandse strijdkrachten van de NAVO, SHAPE en hun leden. Er werd van start gegaan met een elektronische validatie van aankopen voor persoonlijk gebruik door de personeelsleden van de diplomatieke zendingen (zie opmerking 6). Maar de vrijstellingen voor diplomatieke missies en hun leden zijn niet afhankelijk van een validering tenzij voor officiële recepties en leveringen van voertuigen.

2 Doorlopende leveringen zijn de leveringen van water, gas, elektriciteit, en de diensten van telecommunicatie en teledistributie.

*Door een wijziging in de procedure waardoor er geen validatie van een document meer is vereist behalve voor nieuwe contracten, zijn geen gegevens meer beschikbaar over de vrijgestelde bedragen.

3 Ontslag van visum: het gaat hier om 20 internationale organisaties (15 organisaties in 2014) die gemachtigd werden een vereenvoudigde procedure toe te passen voor de toepassing van de vrijstelling op voorwaarde dat ze aan de administratie een overzicht bezorgen van alle aankopen in België en in een andere EU-lidstaat.

4 De daling van de aankopen in een andere lidstaat is te verklaren door het gestegen gebruik van het ontslag van visum vanaf 2013 waardoor internationale organisaties3 hun aankopen buiten België niet meer moeten laten valideren maar een zelfcertificering hebben gekregen.

5 Sinds 2011 worden ook cijfers meegedeeld voor de leveringen van brandstof voor motorvoertuigen gebruikt door diplomatieke missies en hun personeel. De validering van die transacties gebeurt op een geautomatiseerde wijze.

6 Het gaat om een nieuwe wijze van elektronische validatie van de vrijstellingen dat op termijn de aanvragen voor vristelling 450 (officieel gebruik) en 451 (privé gebruik) zal vervangen. Omdat deze nieuwe validatiewijze nog niet verplicht is zijn er geen registraties in 2015 geweest voor de aankopen in een andere EU-Lidstaat.