1.1.13 - Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches

Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches
  2013 2014 2015
Onroerende voorheffing Aantal aanslagbiljetten 1.847.445 1.862.902 1.877.815
Verkeersbelasting1 Geautomatiseerde voertuigen - Aantal verzonden uitnodigingen tot betaling2 2.526.249 474.704 469.288
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal ingediende aangiften 126.800 11.082 7.805
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal uitgereikte fiscale kentekens 128.024 11.534 11.335
Belasting op de inverkeerstelling Aantal inschrijvingen2 524.851 146.492 149.295
Eurovignet Aantal geleverde Eurovignetten2 26.099 5.296 4.962
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Aantal uitgereikte kentekens3 26.224 28.070 27.734
Aangiften bedrijfsvoorheffing Aantal geregistreerd door de ontvangkantoren 26.508 39.002 5.239 5
Aantal geregistreerd via internet (Finprof)4 5.494.554 5.790.009 5.865.501
Totaal aantal 5.521.062 5.829.011 5.870.740
Roerende voorheffing Aantal aangiften 173.480 197.099 176.099
Belcotaxfiches6 Aantal 31.583.718 29.594.017 28.618.219

1 De uitnodigingen tot betaling van de verkeersbelasting bevatten eveneens de uitnodigingen tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling.

2 Vanaf 2014 is de FOD Financiën enkel nog bevoegd voor de voertuigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers over de verkeersbelasting, voor niet-geautomatiseerde voertuigen en voor het Eurovignet vertonen dus een sterke daling ten opzichte van de vorige jaren.

3 De FOD Financiën int enkel nog de belasting op de automatische ontspanningstoestellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. Het Waals Gewest doet dat nu zelf.

4 Dankzij het systeem Finprof kunnen alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via internet indienen. Het doel van dit systeem is enerzijds te late indieningen van aangiften en onjuiste of onvolledige aangiften te vermijden en anderzijds het aantal papieren aangiften te verminderen.

5 Sinds 2015 gebeurt de behandeling van de aangiften bedrijfsvoorheffing door de ontvangkantoren ook via Finprof. Alleen de enkele aangiften die door de ontvangkantoren buiten Finprof ingegeven werden, zijn nog opgenomen in de kolom "Aantal geregistreerd door de ontvangkantoren".

6 Dankzij Belcotax-on-web zijn de inkomstenfiches onmiddellijk via elektronische weg beschikbaar.