1.1.2 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per belasting

Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per belasting
  Aanslagjaar 2013
Toestand op 30.06.2014
Aanslagjaar 2014
Toestand op 30.06.2015
Aanslagjaar 2015
Toestand op 31.12.20151
Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften
PB 6.829.220 6.619.419 209.801 3,07 6.885.060 6.672.123 212.937 3,09 6.920.576 6.681.940 238.636 3,45
VenB 518.988 474.575 44.413 8,56 516.507 465.921 50.586 9,79 418.759 365.891 52.868 12,62
BNI natuurlijke
personen
77.272 55.276 21.996 28,47 78.022 60.249 17.773 22,78 77.955 59.684 18.271 23,44
BNI vennootschappen2 10.493 8.132 2.361 22,50 8.984 7.365 1.619 18,02 10.681 4.461 6.220 58,23
title="Rechtspersonenbelasting ">RPB2 95.967 90.848 5.119 5,33 102.300 89.531 12.769 12,48 92.403 68.486 23.917 25,88

1 De aangiften waarvoor de termijn na 31.12.2015 valt zijn niet
opgenomen in de in te behandelen aangiften.

2 De verhoging van het aantal niet-indieners voor BNI
vennootschappen en voor RPB komt voort uit het feit dat de verplichting tot
elektronische indiening van de aangifte voor het eerst van kracht werd in 2015.
Voor BNI vennootschappen hebben buitenlandse vennootschappen bovendien
problemen ondervonden om een elektronische authenticatie te verkrijgen voor
31.12.2015.