1.1.4 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest

Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest
Aanslagjaar 2015
Belasting Gewest Aantal papieren aangiften % papieren aangiften Aantal elektronische aangiften % elektronische aangiften Aantal VVA's % VVA's Totaal aantal ontvangen aangiften % geografische verdeling
PB loontrekkers en bedrijfsleiders Vlaams Gewest 512.329 15 1.780.982 52 1.111.592 33 3.404.903 56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 122.929 18 287.778 42 277.447 40 688.154 11
Waals Gewest 348.424 18 842.928 42 779.310 40 1.970.662 32
Totaal nationaal 983.682 16 2.911.688 48 2.168.349 36 6.063.719 100
PB zelfstandigen Vlaams Gewest 38.568 11 322.028 89     360.596 58
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8.772 15 47.994 85     56.766 9
Waals Gewest 32.659 16 168.200 84     200.859 32
Totaal nationaal 79.999  13 538.222 87     618.221 100
Totaal PB Vlaams Gewest 550.897 15 2.103.010 55 1.111.592 30 3.765.499 56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 131.701 18 335.772 45 277.447  37 744.920 11
Waals Gewest 381.083 18 1.011.128 46 779.310 36 2.171.521 32
Totaal nationaal 1.063.681 16 3.449.910 52 2.168.349 32 6.681.940 100
VenB Vlaams Gewest 807 0,36 221.937 99,64     222.744 61
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 283 0,53 53.595 99,47     53.878 15
Waals Gewest 714 0,80 88.555 99,20     89.269 24
Totaal nationaal 1.804 0,49 364.087 99,51     365.891 100
RPB Vlaams Gewest 2.394 7,11 31.284 92,89     33.678 49
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 895 6,66 12.549 93,34     13.444 20
Waals Gewest 2.637 12,34 18.727 87,66     21.364 31
Totaal nationaal 5.926 8,65 62.560 91,35     68.486 100
BNI vennootschappen Totaal 299 6,70 4.162 93,30     4.461  

De BNI natuurlijke personen is
momenteel nog niet opgenomen in de geautomatiseerde statistieken.

De elektronische aangiften PB zijn
ingediend via Tax-on-web (burgers, mandatarissen, ambtenaren).

De elektronische aangiften VenB,
RPB en title="Belasting niet-inwoners ">BNI vennootschappen zijn ingediend via
de toepassing Biztax.