1.1.6 - Inkomstenbelastingen - Automatische inkohieringen van de aangiften

Aantal automatische inkohieringen
  2013 2014 2015
PB loontrekkers 4.243.784 4.324.704 4.036.388
PB bedrijfsleiders 166.200 171.314 134.413
PB zelfstandigen 274.153 325.162 282.347
Totaal PB 4.684.137 4.821.180 4.453.148
VenB 293.140 394.289 474.576

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt.

De automatische inkohieringen gebeuren centraal. Deze tabel heeft betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Het aantal automatische inkohieringen is niet van toepassing voor BNI natuurlijke personen, BNI vennootschappen en RPB.

De verhoging van het aantal automatische inkohieringen in de VenB komt voort uit de verplichte elektronische indiening van de VenB-aangiften vanaf aanslagjaar 2014. De aangiften die elektronisch ingediend worden, bevatten minder blokkerende fouten en kunnen dus vaker automatisch ingekohierd worden (zonder manuele tussenkomst).