1.1.8 - Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen
  2013 2014 2015
Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen (a) 95.930 92.430 92.150
Btw-belastingplichtigen die een gewone driemaandelijkse aangifte moeten indienen 578.843 575.344 572.293
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en onderworpen zijn aan een forfait 19.075 17.762 17.547
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en eveneens onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling 481 460 457
Totaal btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen (b) 598.399 593.566 590.297
Personen die bijzondere aangiften moeten indienen1 (c) 3.787 4.475 4.471
Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen2 (d) 141.504 141.887 164.685
Totaal (a, b, c, d) 839.620 832.358 851.603

1 Cfr. artikel 25ter, § 1 van het Btw-Wetboek. De toename sinds 2014 komt voort uit het feit dat er meer btw-plichtigen onderworpen waren aan de vrijstellingsregeling na het optrekken van de omzetdrempel van 1.580 euro naar 15.000 euro op 1 april 2014.

Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen.

Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de btw in België te onderwerpen.

2 De personen die geen aangifte moeten indienen:

  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (artikel 56, § 2 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen wiens handelingen zijn vrijgesteld, o.a. dokters en tandartsen (artikel 44 van het Btw-Wetboek)
  • gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen