1.1.9 - Btw - Ingediende aangiften

Btw - Ingediende aangiften
  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Maandelijkse periodieke aangiften 1.145.000 1.125.212 1.100.259
Trimestriële periodieke aangiften 2.327.838 2.373.664 2.375.543
Afgehandelde en geregistreerde bijzondere aangiften1 4.629 5.840 6.283
Totaal ingediende btw-aangiften 3.477.467 3.504.716 3.482.085

1 Dit zijn de bijzondere aangiften die slaan op de intracommunautaire verwervingen verricht door sommige btw-belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het indienen van periodieke aangiften, of door sommige niet-belastingplichtige rechtspersonen.