1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

Aantal accijnsaangifte
  2013 2014 2015
Beroepsuitoefening 35 0 0
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 439.450 454.176 482.733
Aankomst 218.002 227.311 239.558
Inverbruiksstelling 123.113 123.915 131.632