2.1.10 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - btw

Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - btw
  Productieve controles Totaal van de controles
  Belasting Aantal ingevoerde invorderingsorders
A
Bedrag van de omzetverhogingen
B
Bedrag van de in te vorderen belasting
C
Bedrag van de omzetverhoging per ingevoerde invorderingsorder
B/A
Bedrag van de in te vorderen belasting per ingevoerde invorderingsorder
C/A
% van de ingevoerde invorderingsorders die productief waren
A/D
Alle ingevoerde invorderingsorders2
D
Omzet onderneming btw 3.102 € 34.657.641,56  € 10.606.289,45 € 11.172,68 € 3.419,18 78 3.997
Btw-teruggave btw 4.878 € 7.088.853,91 € 31.748.964,22 € 1.453,23 € 6.508,60 31 15.492
Misbruik vennootschap btw 1.018 € 7.701.982,25 € 11.526.929,92 € 7.565,80 € 11.323,11 79 1.292
Stop btw btw 2.987 € 3.727.213,03 € 11.170.455,71 € 1.247,81 € 3.739,69 63 4.736
Totaal btw 11.985 € 53.175.690,75 € 65.052.639,30 € 4.436,85 € 5.427,84 47 25.517

1 In april 2015 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot btw.

2 In de btw is er één invorderingsorder per belastingplichtige, zelfs als dat betrekking heeft op meerdere jaren.

Wat betreft de controleacties gaat het om:

  • een winstmarge die kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (omzet onderneming)
  • er is een vermoeden dat de onderneming ten onrechte een btw-krediet teruggevraagd of geboekt heeft (Btw-teruggave)
  • een onderneming beroep gedaan heeft op de vennootschapsstructuur met als doel een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s), van haar directe omgeving of van de groep (Misbruik vennootschap)
  • een onderneming heeft haar aan de btw onderworpen activiteiten stopgezet of ze is overgegaan van de btw-regeling met indiening van periodieke aangiften naar een btw-regeling zonder indiening van periodieke aangiften (Stop btw)