2.1.9 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - inkomstenbelastingen

Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - inkomstenbelastingen
  Controles die tot een inkomstenverhoging hebben geleid Totaal van de controles
In hoofde van belastingplichtigen In hoofde van derden Bedrag van de inkomstenverhogingen per ingevoerde aangifte
(B+C+D)/A
% van de aangiften die tot een inkomstenverhoging hebben geleid
A/E
Totaal van de ingevoerde aangiften3
E
Aantal gecontroleerde belastingplichtigen3
  Belasting Aantal ingevoerde aangiften2
A
Bedrag van de inkomstenverhogingen met akkoord
B
Bedrag van de inkomstenverhogingen zonder akkoord
C
Som van de inkomstenverhogingen
B+C
Bedrag van de inkomstenverhogingen in hoofde van derden
D
Misbruik grensarbeider -regeling PB 89 € 1.286.133,98 € 2.796.254,01 € 4.082.387,99   € 45.869,53 47 191 87 
BNI-NP 66 € 573.566,93 € 946.006,54 € 1.519.573,47   € 23.023,84 22 297 157
Werkelijke kosten bedrijfsleider PB 625 € 2.586.990,96 € 2.081.206,80 € 4.668.197,76   € 7.469,12 51 1.223 638
Indiciair PB 270 € 9.573.229,48 € 1.492.251,66 € 11.065.481,14   € 40.983,26 26 1.029 982
Omzet onderneming PB 4.258 € 27.536.183,86 € 3.368.789,38 € 30.904.973,24   € 7.258,10 75 5.712 2.905
VENB 4.289 € 37.537.490,16 € 7.452.963,54 € 44.990.453,70 € 10.032.711,51 € 12.828,90 65 6.612 3.350
Misbruik vennootschat VENB 3.514 € 80.498.337,85 € 16.407.447,09 € 96.905.784,94 € 14.139.310,52 € 31.600,77 77 4.560 2.316
Totaal   13.111 € 159.591.933,22 € 34.544.919,02 € 194.136.852,24 € 24.172.022,03 € 16.650,82 67 19.624 10.435

1 In april 2015 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot directe belastingen.

2 In de directe belastingen worden de controles gestatistikeerd op basis van het aantal gecontroleerde aangiften en niet op basis van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen.

3 In de regel gaat een controle over meerdere aanslagjaren en dus over meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen.

Wat betreft de controleacties gaat het om de gevallen waar:

  • bepaalde factoren toelaten om te denken dat de belastingplichtige ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders genoten heeft (Misbruik grensarbeiderregeling)
  • de belastingplichtige als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten afgetrokken heeft (Werkelijke kosten bedrijfsleider)
  • er een vermoeden is, op basis van tekenen of indiciën van welstand, dat de werkelijke inkomsten van de belastingplichtige hoger zijn dan deze die hij aangegeven heeft (Indiciair)
  • een winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (Omzet onderneming)
  • een onderneming een beroep heeft gedaan op de vennootschapsstructuur met het oog op een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s), van haar directe omgeving of van de groep (Misbruik vennootschap).