2.3.2 - Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2013 2014 2015
Aantal multilaterale controles georganiseerd door België waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 0 1 2
Aantal multilaterale controles georganiseerd door andere lidstaten waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 9 12 8

Op initiatief van de AABBI werden in 2015 2 multilaterale controles georganiseerd. Verder werd er aan 8 multilaterale controles in het buitenland deel genomen, hetgeen de stijgende lijn bevestigt van de laatste 3 jaar.