3.2.2 - Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord

Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord
  Met akkoord 2013 Zonder akkoord 2013 Met akkoord 2014 Zonder akkoord 2014 Met akkoord 2015 Zonder akkoord 2015
Inkomstenbelastingen Verhoging belastbare basis 23% 77% 38% 62% 33% 67%
Btw Belastingen en geldboeten 4% 96% 5% 95% 8% 92%

In 2015 werden de verhogingen van de belastbare basis voor 33 % doorgevoerd met akkoord. Dit is een hoog percentage, het op 2 na hoogste sinds 2002.

Op btw-vlak blijft het percentage supplementen met akkoord met betrekking tot belastingen en geldboeten bescheiden tot 8% van het totaal in 2015, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2014.