3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)

Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Invordering van ontdoken belastingen Douanerechten 31.391,4 4.654,2 11.723,7
Accijnzen 4.575,2 9.946,2 3.322,7
Openingsbelasting 145,1 274,1 67,2
Vergunningsrecht 15,8 8,3 0,7
Btw 3.180,9 2.602,3 3.626,8
Boeten 33.642,0 33.682,8 11.135,6
Totaal 72.950,4 51.167,9 11.154,3

Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.

Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.