ra15-keyfigures-agisi-nl

Evolutie van het aantal behandelde dossiers inzake btw en inkomstenbelastingen: 1.035 in 2011, 1.201 in 2012, 1.262 in 2013, 1.599 in 2014, 1.709 in 2015 | 1.009 uitwisselingen van informatie op national niveau: auditoraten: 256, parketten: 427, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 56 | Internationale samenwerking: 199 vragen (23 ontvangen vragen / 176 verzonden vragen)